Nihongo Nōryoku Shiken 2010

septembrie 5, 2010

UPDATE: Înscrierile s-au încheiat pe 8 octombrie. Urmează centralizarea formularelor şi trimiterea voucher-elor fiecărui candidat.

Anul acesta, Nihongo Nōryoku Shiken (Examenul de atestare a cunoştinţelor de limba japoneză) va avea loc în data de 5 decembrie 2010 (prima duminică din luna decembrie), începînd cu ora 9:00, la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti. Intrarea în săli se va face începînd cu ora 8:00.

Începînd din 2010, structura examenului a cunoscut cîteva modificări importante. (vezi A)

În plus, tot din acest an, Nōryoku Shiken va fi administrat în România de către Asociaţia Profesorilor de Limba Japoneză din România – APJR, în colaborare cu Japan Foundation. Prin urmare, toată organizarea examenului (inclusiv înscrierile) va fi făcută de către asociaţie. (vezi B)

A. Modificări

Faţă de anii trecuţi, modificările cele mai importante în structura examenului sînt următoarele:

– trecerea la cinci niveluri, denumite de acum N1, N2, N3, N4 şi N5. (N3 este un nivel nou introdus care are menirea de a acoperi discrepanţa dintre vechile niveluri 3 kyū şi 2 kyū.)

– reducerea numărului de secţiuni de la trei la două la N1 şi N2 (Vocabular / gramatică şi Citire)

Detalii despre punctele care au fost revizuite şi despre competenţele vizate de noua structură se găsesc aici (în engleză) şi aici (în japoneză). Consultaţi aceste materiale pentru a hotărî la ce nivel doriţi să candidaţi!

–––––––––––––––––––––

B. Proceduri de înscriere

Înscrierile se fac în perioada 13 septembrie – 8 octombrie 2010, prin modalităţile detaliate mai jos.

Taxele de înscriere pentru cele 5 niveluri sînt următoarele:

 • N1: 70 lei
 • N2: 70 lei
 • N3: 60 lei
 • N4: 60 lei
 • N5: 60 lei

–––––––––––––––––––––

Modalităţi de înscriere

Începînd din acest an, înscrierea se poate face în două moduri: fie direct, fie prin poştă.

Primul pas pentru înscriere este achitarea taxei de înscriere la examen (60 sau 70 de lei, în funcţie de nivel). Achitarea acestei taxe se poate face NUMAI prin bancă, în contul următor deschis de APJR special pentru Nōryoku Shiken:

Asociaţia Profesorilor de Limba Japoneză din România

Cont IBAN: RO81RZBR0000060012836109

Raiffesen Bank, Sucursala Piaţa Romană

Piaţa Romană nr. 9, Bucureşti

Banii se pot depune în numerar la orice ghişeu / sucursală / filială Raiffeisen Bank din România (Bucureşti sau provincie).

 • menţionaţi pe formularul de depunere „Pentru examen japoneză” şi aveţi grijă să păstraţi copia după Foaia de vărsămînt pe care o primiţi de la bancă, deoarece aceasta reprezintă dovada efectuării plăţii şi serveşte drept chitanţă.
 • pe formularul de la bancă trebuie să apară numele candidatului; prin urmare, dacă, de exemplu, o persoană face depuneri pentru mai mulţi candidaţi, va trebui să completeze cîte un formular cu numele fiecăruia. Depunerea poate fi făcută de către părinţi pentru copii sau de către profesori pentru elevi etc., dar numele de pe formular trebuie să fie al candidatului/ei care se va prezenta efectiv la examen.
 • pentru această depunere, banca percepe un comision de 0.01% din valoarea tranzacţiei, deci 60 sau 70 de bani, în funcţie de sumă / nivel. Comisionul trebuie suportat de către cel care face depunerea pentru ca suma ajunsă în final în cont să fie de fix 60 / 70 de lei.

Plata se poate face şi prin transfer bancar (inclusiv online), dintr-un cont deschis la orice altă bancă în contul de mai sus. În acest caz, păstraţi copia după Ordinul de plată emis la transfer.

După achitarea taxei de examen, aveţi următoarele opţiuni:

1. Înscriere directă

Înscrierile se pot face direct, la Biroul Nōryoku Shiken amenajat la demisolul clădirii Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, str. Pitar Moş nr. 7-13 (în spatele Cinema Scala). (click pentru hartă)

În perioada de înscrieri (13 septembrie – 8 octombrie), Biroul va funcţiona după următorul program:

 • luni / miercuri / vineri: 9 – 14
 • marţi / joi: 15 – 20
 • sîmbătă: 12 – 14

Pentru înscriere, candidaţii trebuie să aducă o copie după documentul de la bancă prin care se face dovada achitării taxei şi 2 fotografii (3cm x 3cm). La Birou, vor primi formularul de înscriere pentru a-l completa pe loc, precum şi broşura cu explicaţii despre desfăşurarea examenului.

Un candidat poate fi înscris şi de către o altă persoană (ex.: coleg / profesor / părinte), dar cel/a care face înscrierea trebuie să aibă grijă la acurateţea datelor trecute în formular.

Atenţie:

 • biroul va funcţiona numai în timpul perioadei de înscriere (13 septembrie – 8 octombrie) şi numai în intervalele orare precizate mai sus. În timpul programului, la birou se va afla un responsabil care va oferi detalii despre completarea formularului şi despre desfăşurarea examenului.
 • înscrierea se poate face numai DUPĂ achitarea taxei; dacă nu există dovada efectuării plăţii, responsabilul nu va înmîna formularul de înscriere şi nu va înscrie candidatul

–––––––––––––––––––––

2. Înscriere prin poştă

Modalitatea de înscriere prin poştă se adresează în primul rînd candidaţilor din provincie şi constă în următorii paşi:

 • pasul 1: descărcaţi de aici Formularul de înscriere (în format .pdf) şi Broşura cu explicaţii (.pdf) de aici.
 • pasul 2: printaţi Formularul, numai faţă (5 pagini). NU printaţi faţă-verso!
 • pasul 3: completaţi cu atenţie Formularul de înscriere, urmărind modelul de completare din broşură. Trebuie completate TOATE paginile, cu excepţia ultimei (care este rezervată pentru organizatori).
 • pasul 4: lipiţi cele 2 fotografii pe spaţiile speciale de pe paginile 3 şi 4 din formular (Voucher şi Voucher Copy)
 • pasul 5: introduceţi într-un plic Formularul de înscriere (cu tot cu ultima pagină, a cincea) ŞI copia după documentul care dovedeşte achitarea taxei.
 • pasul 6: trimiteţi plicul prin poştă pe adresa de mai jos:

Asociaţia Profesorilor de Limba Japoneză din România

C.P. 22 – 110

Bucureşti

Plicul trebuie să ajungă până cel tîrziu pe 8 octombrie (ultima zi de înscrieri). Nu vor fi acceptate plicurile care ajung după această dată.

–––––––––––––––––––––

Indiferent de modalitatea de înscriere, după procesarea tuturor înscrierilor APJR va trimite tuturor candidaţilor (prin curier) voucher-ele care atestă înscrierea la examen şi pe care candidaţii trebuie să le aibă asupra lor în ziua examenului. Acestea vor cuprinde indicaţii despre locul de desfăşurare a examenului.

–––––––––––––––––––––

Precizări finale

 1. Pentru detalii cu privire la modalitatea de înscriere sau la desfăşurarea examenului, puteţi scrie pe adresa de mail noryoku2010.apjr@gmail.com sau puteţi suna la numărul de telefon 0764.521.361 (Cosmote) în perioada 9 septembrie – 8 octombrie, între orele 13:00 şi 16:00.
 2. Profesorii de la instituţiile unde se studiază limba japoneză pot face înscrieri “în bloc” pentru toţi candidaţii din instituţia respectivă. În acest caz, voucher-ele vor fi trimise pe adresa instituţiei, urmînd să fie apoi distribuite candidaţilor.
 3. În cazul înscrierilor prin poştă, pot fi incluse actele mai multor candidaţi într-un singur plic. După trimiterea plicului, trimiteţi pe adresa de mai sus un email în care să precizaţi numele candidatului sau candidaţilor ale cărui / căror formulare de găsesc în plic. La primirea plicului, responsabilul de înscrieri vă va trimite un email de confirmare.
 4. Mai multe informaţii despre Nōryoku shiken se găsesc în această broşură cu explicaţii, în cele două guidebook-uri (în engleză şi japoneză) şi pe site-ul oficial al examenului. Pe site se găsesc şi cîteva exemple de subiecte posibile.
 5. Avînd în vedere faptul că Ambasada Japoniei nu mai gestionează acest examen, vă rugăm să nu sunaţi şi să nu scrieţi la Ambasadă pentru detalii.
Publicitate