Informaţii actualizate despre Noryoku shiken

decembrie 1, 2010

1. Detalii despre voucher-e

AJPR a încheiat procesul de trimitere a voucher-elor prin poştă / curier. Candidaţii care doresc să îşi ridice voucher-ul înainte de ziua examenului mai pot face acest lucru la Secţia de Japoneză a Universităţii din Bucureşti (strada Pitar Moş 7-13, et. 2, sala 25 – în spatele Cinema Scala) în zilele de joi (2 decembrie) şi vineri (3 decembrie), conform programului de mai jos:

  • Joi: 13:00 – 18:00
  • Vineri: 14:00 – 16:00

Toţi candidaţii care nu au intrat încă în posesia voucher-elor pot face acest lucru în dimineaţa examenului (5 decembrie) – APJR va amenaja în holul de la intrarea în Universitatea Româno-Americană un birou special pentru ridicarea voucher-elor.

NB: dacă, din diverse motive, nu aveţi voucher-ul la dumneavoastră în ziua examenului (pierdut de poştă / distrus / uitat etc.), nu vă impacientaţi – pentru fiecare candidat există cîte o copie a voucher-ului pe baza căreia se poate susţine examenul fără probleme. Fireşte, asta nu înseamnă să neglijaţi originalul voucher-ului – vă rugăm, aşadar, să nu îl uitaţi!

––––––––––––––––––

2. Desfăşurarea examenului

După cum am anunţat deja, examenul se va desfăşura la Universitatea Româno-Americană din Bd. Expoziţiei nr. 1B, sector 1 (harta aici.) Mijloacele de transport în comun cele mai convenabile pentru a ajunge la Universitatea Româno-Americană sînt tramvaiul 41 şi autobuzele 105 şi 330 (staţia Piaţa Presei).

Intrarea în săli se va face începînd cu ora 9:00, iar examenul propriu-zis va începe la ora 10:00. N1 şi N2 au două secţiuni, iar N3, N4 şi N5 cîte trei – între secţiuni va exista cîte o pauză de 10 sau 15 minute, în funcţie de nivel. (Pentru detalii cu privire la durata secţiunilor, consultaţi site-ul oficial.) Programul detaliat pentru fiecare nivel – incluzînd şi pauzele – va fi afişat pe tablă şi pe uşa fiecărei săli.

Repartizarea pe săli a candidaţilor a fost făcută în ordinea numerelor de înregistrare de pe voucher (ultimele 5 cifre). N1 şi N2 se desfăşoară la etajul 2, N3 la etajul 3, N4 la etajul 4 şi N5 la etajul 5. În dimineaţa examenului, reprezentanţii comitetului de organizare se vor afla la intrare şi vor îndruma fiecare candidat către sala unde este repartizat; de asemenea, pe uşile sălilor vor fi afişate liste cu numerele de ordine ale candidaţilor din sala respectivă. Dacă aveţi probleme cu găsirea sălii unde aţi fost repartizaţi, întrebaţi unul dintre membrii comitetului de organizare (pe care îi puteţi identifica uşor după ecuson).

Nu uitaţi să aveţi la dumneavoastră, în ziua examenului, voucher-ul şi un document de identitate valabil (CI / BI / paşaport)! Verificarea voucher-ului şi a actului de identitate se va face atît la parter, la intrarea în clădire, cît şi la intrarea în sala unde aţi fost repartizat. Prin urmare, vă rugăm să le păstraţi la îndemînă pentru a uşura acest proces de verificare.

––––––––––––––––––

3. Precizări finale

Vă rugăm să aveţi la dumneavoastră un creion (dar nu creion mecanic!), o gumă de şters şi o ascuţitoare. La examen este interzisă folosirea altor instrumente de scris (pix, stilou etc.).  Dacă nu aveţi aceste obiecte, ele vă vor putea fi înmînate de către supraveghetori din rezerva APJR. În timpul examenului, nu veţi avea voie să păstraţi pe / lîngă bancă decît creion, ascuţitoare, gumă de şters, o sticlă de apă / suc şi un pachet de şerveţele. Toate celelalte bagaje (inclusiv hainele) vor trebui depuse în spaţiile special amenajate în fiecare sală.

Folosirea telefoanelor mobile şi a oricăror altor aparate electronice (inclusiv ceasuri electronice) este total interzisă. La intrarea în sală, supraveghetorii vă vor cere să scoateţi bateria telefonului mobil pentru a evita o declanşare accidentală a unei alarme / sonerii etc. – vă rugăm să respectaţi instrucţiunile lor. Vă reamintim faptul că, dacă în timpul examenului sună un telefon (inclusiv pe vibraţii) sau un ceas, candidatul respectiv va fi eliminat din examen.

În fiecare sală va exista un ceas mecanic mare, amplasat astfel încît să fie vizibil din orice parte a sălii. Acela va fi ceasul oficial pentru desfăşurarea examenului.

Fiecare sală va avea un responsabil de sală şi 1 – 4 supraveghetori (în funcţie de numărul de candidaţi). Vă recomandăm să ascultaţi cu atenţie explicaţiile şi instrucţiunile pe care le va oferi responsabilul şi să semnalaţi de îndată orice problemă.

Vă reamintim că în clădire nu vor avea voie să intre decît candidaţii, nu şi însoţitorii acestora (părinţi, profesori etc.).  De asemenea, nu uitaţi că nu veţi putea ieşi din clădire pe durata examenului, nici măcar în pauze – veţi putea părăsi clădirea numai la terminarea tuturor secţiunilor de examen. Dacă aveţi nevoie, în interiorul clădirii vor funcţiona în ziua examenului cîteva chioşcuri de unde veţi putea cumpăra apă sau mîncare (biscuiţi etc.).

Fumatul este interzis în toată clădirea. De vreme ce nu veţi putea ieşi în timpul examenului, vă rugăm să respectaţi cu stricteţe această interdicţie.

––––––––––––––––––

Dacă mai aveţi întrebări / nelămuriri, nu ezitaţi să contactaţi APJR.

Succes tuturor!

Publicitate