Informații actualizate despre Nihongo Nouryoku Shiken

1. Detalii privind desfăşurarea examenului

Examenul se va desfăşura la Universitatea Româno-Americană din Bd. Expoziţiei nr. 1B, sector 1 (harta aici.) Mijloacele de transport în comun cele mai convenabile pentru a ajunge la Universitatea Româno-Americană sînt tramvaiul 41 şi autobuzele 105 şi 330 (staţia Piaţa Presei).

Intrarea în săli se va face începînd cu ora 9:00, iar examenul propriu-zis va începe la ora 10:00. N1 şi N2 au două secţiuni, iar N3, N4 şi N5 cîte trei – între secţiuni va exista cîte o pauză de 10 sau 15 minute, în funcţie de nivel. (Pentru detalii cu privire la durata secţiunilor, consultaţi site-ul oficial.) Programul detaliat pentru fiecare nivel – incluzînd şi pauzele – va fi afişat pe tablă şi pe uşa fiecărei săli.

Repartizarea pe săli a candidaţilor a fost făcută în ordinea numerelor de înregistrare de pe voucher. În dimineaţa examenului, reprezentanţii comitetului de organizare se vor afla la intrare şi vor îndruma fiecare candidat către sala unde este repartizat; de asemenea, pe uşile sălilor vor fi afişate liste cu numerele de ordine ale candidaţilor din sala respectivă. Dacă aveţi probleme cu găsirea sălii unde aţi fost repartizaţi, întrebaţi unul dintre membrii comitetului de organizare (pe care îi puteţi identifica uşor după ecuson).

Nu uitaţi să aveţi la dumneavoastră, în ziua examenului, voucher-ul şi un document de identitate valabil (CI / BI / paşaport)! Verificarea voucher-ului şi a actului de identitate se va face atît la parter, la intrarea în clădire, cît şi la intrarea în sala unde aţi fost repartizat. Prin urmare, vă rugăm să le păstraţi la îndemînă pentru a uşura acest proces de verificare.

2. Detalii despre voucher-e

AJPR a încheiat procesul de distribuire a voucher-elor. Candidaţii care nu și-au ridicat voucher-ul în perioada în care a funcționat Biroul Nouryoku Shiken, precum și candidații din provincie care s-au înscris individual vor putea să îşi ridice voucher-ul în dimineața examenului  (4 decembrie).  APJR va amenaja în holul de la intrarea în Universitatea Româno-Americană un birou special pentru ridicarea voucher-elor. Vă rugăm să vă prezentați la acest birou la ora 8.40!

NB: dacă, din diverse motive, nu aveţi voucher-ul la dumneavoastră în ziua examenului (pierdut de poştă / distrus / uitat etc.), nu vă impacientaţi – pentru fiecare candidat există cîte o copie a voucher-ului pe baza căreia se poate susţine examenul fără probleme. Fireşte, asta nu înseamnă să neglijaţi originalul voucher-ului – vă rugăm, aşadar, să nu îl uitaţi!

—————————————————–

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați prin email sau la telefon. De asemenea, vă rugăm să verificați periodic site-ul APJR pentru că în săptămânile următoare vor mai apărea detalii legate de desfășurarea examenului.

Publicitate

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: